Nie jestem pracownikiem, jestem menadżerem na kontrakcie

Jakie są różnice pomiędzy zatrudnieniem w oparciu o umowę o prace a kontraktem menedżerskim? Problem ten nurtuje dużą liczbę osób w związku z tym poruszamy ten temat. Coraz więcej klientów zgłasza się do naszej kancelarii z prośbą o wskazanie różnic pomiędzy tymi formami zatrudnienia.

Dzisiejszy artykuł w szczególności dedykujemy kadrze zarządzającej oraz menadżerom. Dlaczego? Najczęściej w oparciu o kontrakt menedżerski pracują osoby na wysokich stanowiskach zarządzające przedsiębiorstwem, kadra zarządzająca czy właśnie menadżerowie. Dzieję się tak ze względu na stanowisko, na którym dana osoba jest zatrudniona. Zatrudnienie menadżera kadry zarządzającej związane jest przeważnie z wysokimi kosztami zatrudnienia tych osób oraz bardziej elastycznymi warunkami ich pracy.

Co różni kontrakt od umowy o pracę?

Pierwszą i najważniejszą rzeczą jest to, że kontrakt menedżerski jest umową cywilno-prawną a nie umową o pracę. Oznacza to, że spory w jego wypadku są rozstrzygane na gruncie prawa cywilnego, nie prawa pracy. Warto dodać, że kontrakt menedżerski jest też zwany umową o zarządzanie czy też umową o sprawowanie zarządu nad przedsiębiorstwem. Nieraz spotkaliśmy się z komentarzem, że tego typu kontrakt to umowa śmieciowa, gdyż przeważnie takie skojarzenia budzi umowa cywilnoprawna. (zlecenie, dzieło). Jednak nic bardziej mylnego, bo jak już zostało wyżej wskazane, kontrakt menedżerski dotyczy pracowników wyższego szczebla.

Menadżer, który jest zatrudniony w oparciu o kontrakt menedżerski, nie ma obowiązku wykonywania swoich zadań w miejscu pracy oraz czasie pracy, który został wyznaczony przez właściciela danej firmy, co daje mu większą swobodę pracy. Jednak sytuacja ta może zostać odwrócona i wiązać się z nienormowanym czasem pracy, gdyż nie mają tu zastosowania przepisy kodeksu pracy o jego czasie trwania. Przy podpisywaniu kontraktu menedżerskiego trzeba mieć również świadomość, że zastosowania nie mają przepisy zawarte w kodeksie pracy dotyczące urlopu wypoczynkowego. Warto podkreślić, że menedżer nie ma zatem prawa do urlopu wypoczynkowego na takich zasadach, jak pracownicy pracujący w oparciu umowy o pracę.

Kontrakt menadżera związany jest również z pełną odpowiedzialnością cywilnoprawną za czynności dokonywane przez niego, swoim majątkiem. Natomiast w umowie o pracę, odszkodowanie dla pracodawcy to wysokość rzeczywistej straty i normalne następstwa działania lub zaniechania jednak nie więcej niż trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia. Za szkodę wyrządzoną przez pracownika w sposób umyślny pracownik odpowiada w pełnej wysokości (ogranicza się to do rzeczywistej straty i utraconych korzyści). Pracownik, który wyrządził szkodę swojemu pracodawcy umyślnie odpowiada bez ograniczenia.

Podpisując kontrakt pamiętajmy, że powinno się z nim znaleźć wszystko z jak największą dokładnością, ze szczegółowym i szerokim opisem wzajemnych zobowiązań stron, oraz szczegółowymi zasadami sprawowania zarządu nad przedsiębiorstwem przez menadżera. To bardzo ważne, gdyż brak szczegółowych zapisów w kontrakcie będzie utrudniał dochodzenie swoich praw w przypadku ewentualnych sporów na drodze sądowej. W przypadku źle sformułowanego kontraktu lub, gdy mamy pewne wątpliwości co do jego treści, warto zwrócić się o poradę do prawnika. Poniżej wskazujemy właśnie te „wszystko” czyli najważniejsze elementy, które powinny znaleźć się w kontrakcie:

  • przedmiot umowy,
  • obowiązki stron,
  • odpowiedzialność zarządzającego,
  • zadania do wykonania i kryteria oceny efektywności ich realizacji,
  • samodzielność zarządzającego,
  • czas trwania umowy,
  • wynagrodzenie i dodatki motywacyjne,
  • elementy socjalne,
  • odprawa.

TP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *