Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim? – czyli jak Aleksandra prawie nie pojechała na wakacje.

Pani Aleksandra do lipca przebywa na urlopie macierzyńskim. Po kolei od czerwca każdy z pracowników w jej firmie wyjeżdżał na urlop. Aleksandra jednak żyła w nieświadomości. Myślała że skoro jest na  urlopie macierzyńskim to urlop wypoczynkowy przysługuje jej od nowego roku. I tak prawie nie pojechała na wakacje nad morze z mężem i córeczką. Już nie wspominając, iż straciłaby okazję na wydłużenie czasu przebywania z dzieckiem. Na szczęście mąż Pani Aleksandry na co dzień pracujący w sąsiedztwie kancelarii skonsultował jej sytuację.

Pani Aleksandro nic bardziej mylnego! Jeżeli sądzisz, że po urlopie macierzyńskim nie masz szans na urlop wypoczynkowy jesteś w błędzie. Przysługuje Ci urlop wypoczynkowy, mało tego okres urlopu macierzyńskiego wlicza się do okresu, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego. Pani Aleksandra ma prawo do urlopu wypoczynkowego, a pracodawca na jej wniosek udzieli takiego urlopu. I teraz Aleksandra składając taki wniosek w zależności czy przysługuje jej 20 dni urlopu wypoczynkowego czy 26 przedłuża okres przebywania z dzieckiem i nie musi iść na urlop wychowawczy. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla kobiet. Z czego to wynika? Poniżej przytaczamy fragment kodeksu pracy.

Art. 163. § 1.  Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 167 2 .

§ 11.  Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

§ 2.  Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

§ 3.  Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Pamiętajmy: Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po macierzyńskim, musi być rozpatrzony przez pracodawcę. Nie mają tu zastosowania plany urlopowe obowiązujące u pracodawcy. Pani Aleksandra powinna jednak pamiętać, że nie może przejść automatycznie z urlopu macierzyńskiego na wypoczynkowy. Przejście na urlop wypoczynkowy wymaga złożenia odpowiedniego wniosku!

TP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *