Pracownik z Ukrainy w trybie uproszczonym – a dlaczego nie?

Zbliżający się okres letni oraz wciąż zmieniający się rynek – to główne przyczyny coraz częściej zadawanych przez naszych Klientów pytań dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się potencjalni pracownicy zza wschodnich granic kraju.

W tym wpisie odpowiemy zatem na najczęściej zadawane przez naszych klientów pytania.

Jak zatrudnić cudzoziemca z Ukrainy?

Pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca – obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji czy też Ukrainy ma możliwość skorzystania z tzw. procedury uproszczonej, która stanowi jeden z wyjątków od konieczności uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemca. Procedura ta została wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Na czym polega tryb uproszczony?

Otóż pracodawca musi podjąć stosowne kroki we właściwym dla swojej siedziby Urzędzie Pracy mające na celu zarejestrowanie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Kto może świadczyć pracę w trybie uproszczonym?

Pracę w trybie uproszczonym, czyli krótko mówiąc bez zezwolenia na pracę, może świadczyć cudzoziemiec będący obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji czy też Ukrainy, w przypadku którego przed rozpoczęciem pracy pracodawca zarejestrował oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Co istotne, praca wykonywana przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia nie może przekroczyć 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy – niezależnie od liczby pracodawców.

Co musi znaleźć się w oświadczeniu?

Oświadczenie musi zawierać nazwę zawodu, miejsce wykonywania pracy, datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy oraz wysokość wynagrodzenia brutto za pracę, jak również informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy oraz zapoznaniu się z przepisami związanymi z pobytem i pracą cudzoziemców.

Istotnym jest aby treść oświadczenia odpowiadała warunkom zawartej z cudzoziemcem umowy.

Ile kosztuje rejestracja oświadczenia?

Za rejestrację oświadczenia Urzędy Pracy nie pobierają opłat.

Czy obcokrajowiec posiadający oświadczenie musi posiadać wizę?

Tak, brak wymogu posiadania zezwolenia na pracę nie uchyla obowiązku uzyskania przez cudzoziemca ważnego tytułu pobytowego uprawniającego go do wykonywania pracy w Polsce. Zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do ubiegania się przez cudzoziemca o wizę we właściwym konsulacie, o ile nasz potencjalny pracownik nie posiada aktualnego dokumentu, na podstawie którego ma prawo przebywać w Polsce.

Po uzyskaniu wizy przez cudzoziemca nic nie stoi na przeszkodzie aby pracodawca mógł podpisać z nim umowę o pracę.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *